LTReady: Rapporten

Op deze pagina vindt u de rapportages en de LT ready tool per werkpakket:

  • D1.1 | Rapport met: beknopte analyse van reeds genomen besparingsmaatregelen, inclusief geïdentificeerde knelpunten, ervaren comfort bewoners en meetresultaten van geselecteerde woningen.
  • D1.2 | Verslag met feedback van bewoners over voorgestelde nieuwe technieken (WP3).
  • D1.3 | Beschrijving van de maatregelen in de pilotwoning(en), inclusief bouwplan, inschatting kosten en meetresultaten.
  • D2.1 | Rapport met: inventarisatie/analyse maatregelen van 3 projecten corporatiewoningen, inclusief geïdentificeerde knelpunten en meetresultaten van de drie geselecteerde woningen.
  • D2.2 | Rapport met bevindingen nieuwe technieken
  • D2.3 | Beschrijving van de maatregelen in de pilotwoning, inclusief bouwplan, inschatting kosten en meetresultaten.
  • D3.1 | Rapportage met per categorie inventarisatie en analyse huidige en innovatieve technieken
  • D4.1 | Analyse van de geselecteerde en gemeten bestaande woningen + aanbevelingen.
  • D4.2 | Analyse van berekeningen en metingen van de nieuwe pakketten geïmplementeerd in pilots
  • D4.3 | LT-ready tool

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑