LTReady: Rapporten

Deliverables van het LTReady project:

  • D1.1 | Rapport met: beknopte analyse van reeds genomen besparingsmaatregelen, inclusief geïdentificeerde knelpunten, ervaren comfort bewoners en meetresultaten van geselecteerde woningen.
  • D1.2 | Verslag met feedback van bewoners over voorgestelde nieuwe technieken (WP3).
  • D1.3 | Beschrijving van de maatregelen in de pilotwoning(en), inclusief bouwplan, inschatting kosten en meetresultaten.
  • D2.1 | Rapport met: inventarisatie/analyse maatregelen van 3 projecten corporatiewoningen, inclusief geïdentificeerde knelpunten en meetresultaten van de drie geselecteerde woningen.
  • D2.2 | Rapport met bevindingen nieuwe technieken
  • D2.3 | Beschrijving van de maatregelen in de pilotwoning, inclusief bouwplan, inschatting kosten en meetresultaten.
  • D3.1 | Rapportage met per categorie inventarisatie en analyse huidige en innovatieve technieken
  • D4.1 | Analyse van de geselecteerde en gemeten bestaande woningen + aanbevelingen.
  • D4.2 | Analyse van berekeningen en metingen van de nieuwe pakketten geïmplementeerd in pilots
  • D4.3 | LT-ready tool

LT-ready Publieke Samenvatting

Deelrapport 1 – Beknopte analyse van reeds genomen besparingsmaatregelen

Deelrapport 4 – Inventarisatie bestaande en innovatieve renovatie technieken

Deelrappport 6 – Omschrijving LT-ready tool

LT-ready Excel tool

* Een aantal van de deelrapportages wordt niet publiek gepresenteerd op deze website omdat deze rapportages privacy gevoelige data bevatten.

Recente afstudeerprojecten van de TU Delft – LT ready

LT-Ready: Affordable renovation concepts that enable low-temperature heating and provided thermal comfort by: Saskia Rutten (2021-06-30)

Facade renovations of dwellings for high comfort with low temperature heating by: Victor Ghering (2021-09-30

An LT-ready and economically feasible renovation facade design by: Stamatia Kounaki (2019-11-01)

Innovation in Renovation: Optimization interior insulation application workflow by: Ekta Kapoor (2019-07-01)

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑